Det handler om mer enn å “like”

(Kronikk publisert i Dagbladet 21.11.2015) Hva legger vi i «samfunnsengasjement», og hvilke underliggende normer bruker vi for å definere «politikk»? Uten å reflektere over våre egne antakelser kan man risikere å stemple mange… Continue reading

To Be or Not to Be?

(English version below) For ikke lenge siden så jeg dokumentarfilmen “A Balloon for Allah”, av norsk-tyrkiske Nefise Özkal Lorentzen. Filmen tok opp viktige problemstillinger rundt identitet og tilhørighet; om hva det vil si… Continue reading

We are life-lovers, too.

I’ve been reading many posts on (social) media about how come more people care about what happened in France than what happened in for instance Lebanon, even though the perpetrator, the victims and… Continue reading

Only Breath

Not Christian or Jew or Muslim or Hindu, Buddhist, sufi or zen. Not any religion or cultural system. I am not from the East or the West, not out of the ocean or… Continue reading

Ufrivillig tvangstrøye

Den siste uken har det vært mye snakk om Ulrik Imtiaz Rolfsen’s dokumentar på Brennpunkt “Frivillig Tvang”. Temaet dreier seg om tvangsekteskap, arrangert ekteskap, henteekteskap og pressekteskap blant den andre generasjonen norsk-pakistanere. Rolfsen intervjuer… Continue reading

Rettighetskollisjon i nasjonen

Det er på tide å bryte ned den «oss vs. de andre» tankegangen som tilslører det viktigste spørsmålet i niqab-debatten; nemlig rettighetskollisjon i liberale- og likestillings Norge. Den første delen av min oppvekst… Continue reading

Mipsterz…twerk, Miley!

I know this comes a bit late… I’m sorry, but you my dear readers have to just accept that I may probably never become the person who will blog once a week, but… Continue reading

Jeg er et 173 cm og 57 kilo menneske

Denne måneden har jeg tenkt mye på begrepet “integrering” og vært frustrert over at jeg ikke klarer å definere det, og at jeg klarer hverken rasjonelt eller emosjonelt å forstå begrepet. Jeg har… Continue reading

What do we mean by ‘integration’?

Today I have many questions that have been cooking in my mind since Thursday, which I would like to share with you. The other day I was invited to speak at a debate… Continue reading

Interview in Northern Chowk

To be able to belong somewhere, others have to agree that you belong there. I was interviewed by Northen Chowk this summer. Northern Chowk is a multilingual blog with 40 000 readers that aims to… Continue reading